Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2009

Πρόστιμα σε 4 ασφαλιστικές ύψους 32,5 εκατομμυρίων ευρώ


Βαριές "καμπάνες" συνολικού ύψους περίπου 32,5 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Εθνική Ασφαλιστική, στην Αγροτική Ασφαλιστική, στην Ιντεραμέρικαν και την Grouporama Φοίνιξ για την πολιτική τους να καθορίζουν από κοινού ενιαία τιμή αμοιβής εργατοώρας στα συνεργεία μέσω του οργάνου το οποίο συνέστησαν, ως κοινή επιχείρηση συντονισμού, της εμπορικής τους πολιτικής, με την επωνυμία "AUDATEX HELLAS Α.Ε." και ζήτησε μέσα σε τρεις μήνες να έχουν αλλάξει το καθεστώς για το οποίο τιμωρήθηκαν, διαφορετικά θα επιβληθεί νέο πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μια εταιρία και για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης της.
Πρόστιμο ύψους 13.563.494,72 ευρώ θα πληρώσει η Εθνική Ανώνυμη Ασφαλιστική Ελληνική Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων, η Αγροτική Ασφαλιστική θα πληρώσει πρόστιμο ύψους 5.281.238,60 ευρώ, η Ιντεραμέρικαν 8.554.851,23 ευρώ και η "GROUPAMA Φοίνιξ Ανώνυμη Ελληνική Ασφαλιστική Εταιρεία 5.119.562,87 ευρώ.
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ' αριθμ. 460/V/2009 απόφαση της, μετά από καταγγελία της πρωτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης "Ενωση Φανοποιών και Βαφέων Αυτοκινήτων Νομού Χανίων, έκρινε κατά πλειοψηφία ότι κατά το χρονικό διάστημα 2002-2008, οι συγκεκριμένες εταιρίες ''παραβίασαν τα άρθρα 1 του ν.703/77 και 81 της ΣυνθΕΚ, όπως ισχύουν, με το να καθορίζουν από κοινού ενιαία τιμή αμοιβής εργατοώρας μέσω του μηχανισμού της συναπόφασης τους και, ταυτοχρόνως, εργαλείου και οργάνου το οποίο συνέστησαν, ως κοινή επιχείρηση συντονισμού, της εμπορικής τους πολιτικής, με την επωνυμία "AUDATEX HELLAS Α.Ε.". Έκρινε, επίσης, ότι η τελευταία, (AUDATEX HELLAS A.E.), επέβαλε, ανεπιτρέπτως, μέσω ιδιωτικών συμφωνητικών, ρήτρα προς τα συνεργαζόμενα συνεργεία, να μη παρέχουν σε ομάδες πελατών ευνοϊκότερους όρους και τιμές απ' αυτές που παρέχουν στις ασφαλιστικές εταιρείες χρήστες του συστήματος AUDATEX, ασκώντας παράλληλα έλεγχο για την τήρηση της μεταξύ τους συμφωνίας''.
Με την απόφαση της αυτή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να παύσουν άμεσα την παράβαση και να παραλείπουν αυτήν στο μέλλον, από μόνη της η κάθε μια και ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες να διαπραγματεύεται με τα συνεργεία την τιμή εργατοώρας και να καταχωρεί την τιμή που προκύπτει από τη διαπραγμάτευση στο κενό πεδίο του συστήματος AUDATEX. Η αλλαγή αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός τριμήνου και να κοινοποιηθεί άμεσα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και να απαλείψουν μέσα στην προθεσμία του τριμήνου τον όρο που έχουν επιβάλλει στα συνεργαζόμενα συνεργεία, μέσω της AUDATEX ΕΛΛΑΣ, για μη παροχή σε ομάδες πελατών ευνοϊκότερων όρων και τιμών από αυτές που παρέχουν στις ασφαλιστικές εταιρίες χρήστες του συστήματος AUDATEX,
Απειλήθηκαν επίσης από την Επιτροπή οι ίδιες εταιρίες, ότι σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν με τις ως άνω υποχρεώσεις, θα καταβάλλουν πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μια εταιρία και για κάθε μέρα μη συμμόρφωσης της.
Πηγή:2810.gr
SofosCrete: Ήθελα να ξερά γιατί τα βάζουν αφού δεν πρόκειται να τα εισπράξουν ποτέ.. Όπως και τα προηγούμενα…

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails