Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2009

Κάτω από το όριο της φτώχιας το 20% των Ελλήνων


Οικονομικές δυσκολίες αντιμετωπίζει το 35% των Ελλήνων ενώ το 20% δηλώνει πως ζει κάτω από το όριο της φτώχιας. Υψηλά ποσοστά αν κάποιος λάβει υπόψη του τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία είναι 12% και 16%, σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο, την ευρωπαϊκή δημοσκόπηση που διεξήχθη τον περασμένο Σεπτέμβριο.
Στη ερώτηση «Με βάση το συνολικό μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας, πόσο εύκολα ή δύσκολα αντεπεξέρχεστε στις οικονομικές σας υποχρεώσεις» το 54% των Ελλήνων απάντησε ότι τα καταφέρνει μέτρια, το 35% ότι δύσκολα και το 11% εύκολα.
Στην αντίστοιχη ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 56% υποστήριξε πως τα βγάζει πέρα μέτρια, το 12% δύσκολα και το 30% εύκολα. Μάλιστα, το 84% των συμπολιτών μας πιστεύει πως η φτώχια είναι διαδεδομένο πρόβλημα στην Ελλάδα σε αντίθεση με το 73% των ευρωπαίων.
Παράλληλα, η δημοσκόπηση έδειξε πως 80 εκατομμύρια ευρωπαίοι (16%) ζουν κάτω από τα όρια της φτώχιας και αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην απασχόληση, την εκπαίδευση, τη στέγαση, όπως και στις κοινωνικές και χρηματοδοτικές υπηρεσίες.
Αναλυτές εξηγούν τους παράγοντες που οδηγούν στα υψηλά ποσοστά της φτώχιας. Συγκεκριμένα, είναι το υψηλό ποσοστό ανεργίας (52%), το ποσοστό των χαμηλόμισθων (49%), οι ανεπαρκείς κοινωνικές παροχές και συντάξεις (29%) και το υπερβολικό κόστος αξιοπρεπούς στέγασης (26%). Επίσης, η έλλειψη εκπαίδευσης, κατάρτισης ή επαγγελματικών προσόντων (37%), όπως και η "κληρονομούμενη" φτώχεια (25%) και η τοξικομανία (23%), θεωρούνται ως οι βασικοί λόγοι που εξηγούν τη φτώχεια σε "ατομικό" επίπεδο.
Ακόμη, βάσει των αναλυτών ότι πιο κοντά στο όριο της φτώχειας είναι οι άνεργοι (56%), οι ηλικιωμένοι (41%) και οι άνθρωποι με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, ελάχιστη κατάρτιση και επαγγελματικά προσόντα (31%).
Το 87% των ευρωπαίων θεωρεί πως η φτώχεια περιορίζει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αξιοπρεπή στέγαση ενώ οι οκτώ στους δέκα αισθάνονται πως περιορίζεται η δυνατότητα εισαγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση και το 60% δηλώνει πως επηρεάζεται και η βασική εκπαίδευση. Επιπλέον, το 74% πιστεύει πως η φτώχεια μειώνει τις δυνατότητες εξεύρεσης εργασίας.
Επίσης, το 89% των ερωτηθέντων ισχυρίζεται πως είναι αναγκαία η λήψη μέτρων από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της φτώχιας ενώ το 53% πιστεύει πως οι κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την καταπολέμησή της.
Πηγή:cosmo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts with Thumbnails